Công trình
CITY GARDEN PENTHOUSE – SÀI…
VILLA BASON – SAIGON
THÁI CÔNG APARTMENT- HAMBURG
VILLA LUCAS- HAMBURG
VILLA SALA – SÀI GÒN
ELMAR APARTMENT- HAMBURG
THE GEORGE HOTEL- HAMBURG
VILLA VERSACE – CHATEAU SÀI…
VILLA TÚ XƯƠNG- SÀI GÒN
THÁI CÔNG LOUGNE – HAMBURG