Sự Kết Nối Văn Hóa
  |  13 Mar 2019
Sự Kết Nối Văn Hóa

“Sang trọng là sự kết hợp giữa văn hóa và kinh nghiệm.” – Quách Thái Công

Người Việt Nam thường hay cho rằng một không gian sang trọng là phải mang nét châu Âu, cứ Âu là sang. Nhưng trên thực tế, sự kết hợp tinh tế sao cho không gian châu Âu hòa hợp với một quốc gia châu Á như Việt Nam mới có thể mang lại sự sang trọng.

Không chỉ thấu hiểu sâu sắc những quy chuẩn về sự sang trọng, NTK, Quách Thái Công còn là người kết nối giữa phong cách phương Tây và tinh thần phương Đông. Bản thân NTK Quách Thái Công lớn lên tại Hamburg, Đức, ông được sống, trải nghiệm và cảm nhận rõ những yếu tố sang trọng đích thực của châu Âu.[…]

OTHER PRESS